welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ S ]

[ S ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ S

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #11   Add Infraction for tintuc  
Old 10-06-2009, 20:00
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
SDY: Thay đổi Kế toán trưởngCăn cứ Công văn số 25 CT/HĐQT ngày 26/05/2009 của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (MCK: SDY) về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo:
- Ông Khuất Văn Hiến giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Xi măng Sông Đà Yaly kể từ ngày 26/05/2009;
- Ông Nguyễn Hải Sơn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Xi măng Sông Đà Yaly kể từ ngày 26/05/2009;
Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo!
Reply With Quote
  #12   Add Infraction for tintuc  
Old 13-07-2009, 20:42
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
SDY: Ông Đỗ Quang Trung - Thành viên HĐQT đă bán 2.500 cổ phiếuSở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đỗ Quang Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Đỗ Quang Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
2. Mă chứng khoán giao dịch: SDY;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500 CP;
5. Số lượng cổ phiếu đă thực hiện giao dịch (bán): 2.500 CP;
6. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP;
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh;
8. Thời gian thực hiện giao dịch: Đến hết ngày 08/07/2009.
Reply With Quote
  #13   Add Infraction for tintuc  
Old 13-07-2009, 20:43
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
SDY: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty;
2. Mă chứng khoán giao dịch: SDY
3.
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.500 CP
5. Số lượng cổ phiếu đă thực hiện giao dịch (bán): 0 CP;
6. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 5.500 CP;
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh
8. Thời gian thực hiện giao dịch: Đến hết ngày 10/07/2009.
Reply With Quote
  #14   Add Infraction for tintuc  
Old 13-07-2009, 20:44
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
SDY: Bà Cấn Thị Lượt - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ đă bán 500 cổ phiếu


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà Yaly, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Bà Cấn Thị Lượt, vợ Ông Đỗ Quang Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
2. Mă chứng khoán giao dịch: SDY
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP
5. Số lượng cổ phiếu đă thực hiện giao dịch (bán): 500 CP
6. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh
8.   Thời gian thực hiện giao dịch: Đến hết ngày 08/07/2009.
Reply With Quote
  #15   Add Infraction for tintuc  
Old 12-08-2009, 21:15
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đỗ Thị Đềm – người có liên quan tới thành viên HĐQT Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Bà Đỗ Thị Đềm ( Vợ ông Nguyễn Hải Sơn – Thành viên HĐQT Công ty ).
2. Mă chứng khoán giao dịch : SDY
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.150 CP
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán) : 3.150 CP
6. Số lượng cổ phiếu đă bán : 3.100 CP
7. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 50 CP.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh
9. Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá hoặc thỏa thuận
10. Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 24/06/2009 đến ngày 22/07/2009.
Reply With Quote
  #16   Add Infraction for tintuc  
Old 01-09-2009, 20:06
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
SDY: Ông Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc đăng kư bán 5.500 cổ phiếuSở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo giao dịch của ông Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc CTCP Xi măng Sông Đà Yaly. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Ông Lương Bá Quang - Phó Tổng Giám đốc
2. Mă chứng khoán giao dịch: SDY
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.500 CP
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 5.500 CP
6. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh
8. Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá
9. Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 1/9/2009 đến ngày 1/10/2009.
Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo.
Reply With Quote
  #17   Add Infraction for tintuc  
Old 14-10-2009, 21:03
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
SDY: Bà Nguyễn Thị Nhung - Người có liên quan đến cổ đông nội bộ đăng kư bán 1.000 cổ phiếu


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo giao dịch của Bà Nguyễn Thị Nhung - người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Bà Nguyễn Thị Nhung - Vợ ông Phạm Văn Dung, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Mă chứng khoán giao dịch: SDY
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 1.000 CP
6. Số lượng cổ phiếu c̣n lại sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng chi tiêu gia đ́nh
8. Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 15/11/2009.
Reply With Quote
  #18   Add Infraction for hakimsen_hn  
Old 28-04-2010, 13:35
hakimsen_hn hakimsen_hn vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gửi: 62
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
hakimsen_hn is on a distinguished road
SDY: 07/05/2010, ngày đăng kư cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

Căn cứ thông báo số 1194/TB-VSD ngày 22/04/2010 của Trung tâm Lưu kư Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng kư cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDY như sau:
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng kư cuối cùng: 07/05/2010
- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 05/05/2010
- Lư do và mục đích: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng )
- Thời gian thực hiện: 31/05/2010;
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu kư: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu kư nơi mở tài khoản lưu kư.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu kư: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCPXi măng Sông Đà Yaly vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2010.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
sdy - công ty cổ phần sông Đà yaly


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 20:44. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd