welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
PHÂN TÍCH
> PHÂN TÍCH CƠ BẢN

PHÂN TÍCH CƠ BẢN Fundamental Analysis

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #21  
Old 28-08-2009, 02:16
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Quy tŕnh đặt một lệnh của nhà đầu tư

Đặt lệnh mua hay bán chứng khoán
Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán.
Khách hàng kư hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán.
Khách hàng đặt lệnh mua, bán chứng khoán với pḥng tiếp thị bằng phiếu lệnh. Nội dung chi tiết của lệnh gồm có:
a. Lệnh mua hay lệnh bán;
b. Tên chứng khoán - mă số chứng khoán;
c. Số lượng chứng khoán;
d. Giá;
e. Điều kiện về thời gian đáo hạn của trái phiếu (nếu có).

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lệnh, Pḥng tiếp thị công ty chứng khoán chuyển giao phiếu lệnh cho pḥng giao dịch, đồng thời thông báo cho pḥng thanh toán bù trừ.
Cùng lúc này, một nghiệp vụ rất quan trọng là pḥng giao dịch + pḥng thanh toán + công ty chứng khoán phải tiến hành kiểm tra tài khoản của khách hàng. Luật quy định khách mua phải có đủ tiền 100% trong tài khoản giao dịch và khách bán phải có đủ 100% chứng khoán.
Công ty kiểm tra lần cuối tính hợp lệ của lệnh mua - lệnh bán. Pḥng giao dịch chuyển lệnh qua máy cho đại diện giao dịch tại TTGDCK.
Giao dịch tại TTGDCK
Đại diện giao dịch nạp lệnh mua - bán vào hệ thống máy điện tử của TTGDCK, gọi tắt là hệ thống giao dịch chi tiết nạp vào hệ thống gồm các khoản a, b, c, d, e (cả mục 3 nói trên) cùng với các chi tiết kế tiếp sau đây:
f: Số hiệu của lệnh giao dịch;
g. Lệnh sửa đổi hoặc huỷ bỏ (kèm số hiệu của lệnh gốc);
h. Giao dịch cho khách hàng giao dịch tự doanh;
i. Mă số quản lư đầu tư nước ngoài (nếu là người đầu tư nước ngoài);
k. Mă số của thành viên;
l. (Các chi tiết khác do TTGDCK quy định).

Nếu có sửa đổi hay huỷ bỏ lệnh theo ư kiến khách hàng th́ đại diện giao dịch nhập lại lệnh mới kèm số hiệu lệnh gốc. Lệnh mới (sửa đổi/huỷ bỏ) chỉ hiệu lực khi lệnh gốc chưa được thực hiện.
TTGDCK sau mỗi đợt khớp lệnh lúc 9 - 10 - 11 giờ sẽ thông báo kết quả cho lệnh được khớp đến đại diện giao dịch và cho công ty chứng khoán (chi tiết kết quả khớp lệnh).
Đại diện giao dịch nhận thông báo của TTGDCK lập tức báo cho pḥng giao dịch của công ty tất cả chi tiết liên quan đến lệnh.
Pḥng giao dịch ghi "đă mua hoặc đă bán" vào phiếu lệnh của khách hàng và thông báo cho pḥng thanh toán.
TTGDCK xác nhận với đại diện giao dịch về kết quả giao dịch sau khớp lệnh. Chi tiết xác nhận gồm có:
1. Tên chứng khoán;
2. Khối lượng mua và bán;
3. Tên (mă số) của bên thành viên đối tác;
4. Ngày, thời gian giao dịch được thực hiện ;
5. Số hiệu của lệnh được thực hiện;
6. Các chi tiết cần thiết khác theo quy định của TTGDCK.

Kết thúc phiên giao dịch
Pḥng giao dịch tổng hợp kết quả giao dịch trong ngày và chuyển đến pḥng thanh toán kèm phiếu lệnh đă được thực hiện.
Pḥng thanh toán lập báo cáo thanh toán và bù trừ về chứng khoán và tiền vốn chuyển cho pḥng lưu kư, thanh toán bù trừ và đăng kư chứng khoán (của TTGDCK).
Pḥng lưu kư, thanh toán bù trừ và đăng kư chứng khoán so khớp số liệu và thực hiện thủ tục thanh toán, đồng thời gởi thông báo cho ngân hàng thanh toán của hai bên đối tác mua - bán để thanh toán vốn đă giao dịch.
Các công ty và ngân hàng thanh toán vốn (ngân hàng hoạt động lưu kư) thực hiện tác nghiệp về thanh toán vốn.
Trong trường hợp công ty chứng khoán chưa kịp thanh toán trong thời hạn quy định, TTGDCK sẽ dùng quỹ hỗ trợ thanh toán thực hiện thay cho công ty chứng khoán (sau đó tính lăi, phạt và các h́nh thức chế tài khác đối với công ty chứng khoán - quy định tại các điều 61 - 62 của Quy chế lưu kư, thanh toán bù trừ và đăng kư chứng khoán ban hành theo Qđ số 05/UBCKNN ngày 27/3/99 của UBCKNN).
Reply With Quote
Cảm ơn vfx:
triha@ (26-09-2009)
  #22  
Old 28-08-2009, 02:16
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Quyền của nhà đầu tư

Nhà đầu tư khi kư hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là hợp đồng) tại các công ty chứng khoán, trừ các quyền dành riêng cho khách hàng của mỗi CTCK, nói chung đều được hưởng các quyền lợi chung theo quy định của pháp luật về CK và TTCK.
Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCK, ban hành kèm theo QĐ số 04/1998 của Chủ tịch UBCKNN, bao gồm 7 quyền. đó là: sở hữu hợp pháp CK mà khách hàng uỷ thác cho CTCK lưu giữ; nhận các khoản lợi nhuận hợp pháp gắn liền với CK thuộc quyền sở hữu của khách hàng, bao gồm cổ tức, lăi suất trái phiếu, cổ phiếu thưởng; thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu CK như quyền biểu quyết của cổ đông, quyền của chủ sở hữu trái phiếu với tư cách là chủ nợ; hưởng lăi suất không kỳ hạn trên số dư tiền mặt trong tài khoản của khách hàng; đặt lệnh giao dịch thông qua bên CTCK; nhận báo cáo về giao dịch của khách hàng đă thực hiện; yêu cầu rút tiền, CK khỏi tài khoản và chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển một phần tiền, CK sang tài khoản của khách hàng tại CTCK khác.
Nhà đầu tư nào "có kinh nghiệm" có thể yêu cầu CTCK cho nghiên cứu thông tin chi tiết trong bản cáo bạch của các công ty có cổ phiếu, trái phiếu đang giao dịch tại TTGDCK. Thông tin loại này có thể yêu cầu nhân viên CTCK cho nghiên cứu tại bàn giao dịch. Có thể đề nghị CTCK cho bản photocopy.
Tuy nhiên, cần lưu ư, về các quyền lợi của nhà đầu tư khi nhận tư vấn từ CTCK, về giá cả CK chẳng hạn, là những thông tin do nhân viên của CTCK cung cấp. Do vậy, thông tin này không bắt buộc phải có tính pháp lư mà chỉ là... tư vấn. để thoả măn về thắc mắc của nhà đầu tư, xin mời bạn hăy đọc kỹ về điều 10 trong hợp đồng mở tài khoản giao dịch CK mà bạn vừa kư: "Thông báo mặc định". Trong đó ghi rơ:
1. Khi kư tên vào hợp đồng này, khách hàng mặc định thừa nhận giá cả CK có thể và luôn biến động, và một CK bất kỳ đều có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Khách hàng công nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng là thua lỗ có thể xuất hiện nhiều hơn là có lăi khi mua và bán CK.
2. Khi kư tên vào hợp đồng này, khách hàng thừa nhận CTCK đă thông báo đầy đủ với khách hàng về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện kư hợp đồng khách hàng của công ty.
3. Khi kư tên vào phiếu lệnh, khách hàng mặc nhiên thừa nhận đă có đủ thông tin về tư cách của người giao dịch với ḿnh.
Và cuối cùng, ngay trong trang đầu của một bản cáo bạch của một công ty có CK được niêm yết, giao dịch trên TTGDCK đă ghi rơ: "Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho phép niêm yết CK chỉ có nghĩa là việc niêm yết CK đă đáp ứng các quy định của pháp luật mà không hàm ư bảo đảm giá trị của CK. Mọi tuyên bố trái với điều này là bất hợp pháp".
Reply With Quote
  #23  
Old 28-08-2009, 02:17
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Quyền mua cổ phiếu được thực hiện như thế nào?

Quyền mua cổ phiếu (CP) cho phép người nắm giữ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) được mua một số lượng CP xác định trước với một giá đă xác định trước và thấp hơn giá hiện hành của CP đó trên thị trường. Quyền mua được dành cho các cổ đông của tổ chức phát hành muốn phát hành bổ sung CP. Thông thường, cứ ứng với một CP đang nắm giữ, cổ đông sẽ có được một quyền mua tương ứng. Quyền mua có giá trị tách biệt và có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp trong khoảng thời gian trước khi quyền mua được thực hiện. Chỉ những người đang nắm quyền mua mới mua được CP phát hành bổ sung với giá thấp hơn giá thị trường, những người không giữ quyền mua th́ hoặc không thể mua được CP đó hoặc phải mua CP đó với giá hiện hành trên thị trường. Quyền mua mà công ty đưa ra cho các cổ đông là đặc quyền ngắn hạn (thông thường từ 30 - 45 ngày) và chỉ được dành cho mỗi CP thường mà cổ đông sở hữu.
Quyền mua CP được giao dịch trên thị trường trong thời hạn hiệu lực của CP đó và những cổ đông không có ư định thực hiện quyền mua có thể tách quyền mua để bán riêng. Số quyền mua cần có để mua 1 CP mới sẽ được căn cứ vào số lượng CP hiện hành và số lượng CP mới được chào bán. Ví dụ, Công ty A có 5 triệu CP đang lưu hành và muốn phát hành thêm 1 triệu CP nữa, khi đó mỗi một CP hiện hữu sẽ được trao 1 quyền, như vậy sẽ có 5 triệu quyền mua được phát hành. Những quyền này chỉ mang đến cho cổ đông 1 triệu CP mới, v́ vậy 5 triệu quyền chia cho 1 triệu CP mới, nghĩa là cứ có 5 quyền mua sẽ được mua 1 CP mới.
Thực hiện quyền mua như thế nào?
Khi nhận được thông báo phân phối quyền mua và chứng nhận quyền mua từ tổ chức phát hành, các cổ đông nhận quyền mua có thể theo một trong 3 cách:
1. Thực hiện quyền mua: Điền vào mẫu đăng kư mua CP mới và gửi kèm chứng nhận quyền mua cùng với tiền mua CP đến đại lư bảo lănh phát hành CP mới (trường hợp tổ chức phát hành có đại lư bảo lănh phát hành CP). Như vậy, cổ đông có thể duy tŕ được tỷ lệ lợi ích trong công ty.
2. Bán quyền mua: V́ chứng chỉ quyền mua là chứng khoán giao dịch được nên cổ đông có thể bán quyền mua trên thị trường thứ cấp và thu lăi từ giá thị trường (mặc dù bằng cách bán quyền, cổ đông đă từ bỏ bất kỳ lợi nhuận tiềm năng có thể có từ việc thực hiện quyền và sở hữu CP).
3. Không thực hiện quyền mua: Khách hàng có thể không thực hiện quyền mua cho tới khi quyền mua hết hiệu lực và họ cũng bị mất nhiều quyền lợi do bị giảm tỷ lệ sở hữu trong công ty.
Thủ tục thực hiện quyền mua
1. Trường hợp phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu: Khi quyết định phát hành bổ sung CP mới, Ban giám đốc phải thông báo cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kèm theo lịch tŕnh phát hành và bản tóm tắt nội dung quyết định của Ban giám đốc, hồ sơ đăng kư phát hành bổ sung... Sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ban giám đốc sẽ thông báo việc phát hành CP bổ sung và thời hạn đăng kư mua cho các cổ đông.
2. Trường hợp phân bổ quyền mua cho bên thứ ba: Cũng giống như trường hợp trên nhưng đơn giản hơn nhiều. Cụ thể là không cần đệ tŕnh hồ sơ đăng kư phát hành bổ sung và báo cáo sau phát hành cho UBCKNN, không cần chốt sổ cổ đông. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu, CP bổ sung thường được phát hành với giá cao hơn giá thị trường hiện hành của CP đó. Đại lư bảo lănh phát hành CP mới bổ sung cũng có thể đồng thời làm luôn công việc trợ giúp thực hiện quyền mua, tức là giúp tổ chức phát hành lưu giữ danh sách người sở hữu quyền mua và khi quyền mua được bán th́ đại lư bảo lănh giúp ghi lại tên chủ sở hữu mới của quyền mua. Phí dịch vụ của bên bảo lănh phát hành sẽ do 2 bên thỏa thuận với nhau, thường th́ bên bảo lănh sẽ nhận được khoảng 3% trên tổng giá trị số CP phát hành bổ sung. Ngoài ra, nếu lượng CP không bán hết th́ bên bảo lănh phát hành sẽ phải mua lại tất cả số CP đó nhưng với một mức giá thỏa thuận trước, thường là khoảng 97% của giá CP chào bán.
Giá trị của quyền mua
Từ lúc quyền mua CP được công bố cho đến khi được phát hành th́ CP đó chỉ có giá trị trên lư thuyết. Giá trị này là số thu được của nhà đầu tư khi thực hiện quyền mua CP bổ sung với giá thấp hơn giá thị trường. Ví dụ sau giúp xác định được giá trị quyền mua như thế nào: Công ty A chào bán quyền mua cho cổ đông, giá thị trường CP A là 40 USD. Theo quy định quyền mua, cứ ứng với mỗi 5 quyền mua (ứng với 5 CP hiện có) sẽ được mua 1 CP mới với giá 25 USD. Khi đó, để có 5 quyền mua, nhà đầu tư phải mua 5 CP với giá 5 x 40 USD = 200 USD. Với 5 quyền mua vừa có được, nhà đầu tư sẽ mua được 1 CP mới với giá 25 USD. Như vậy, nhà đầu tư có tất cả 6 CP (6 CP này đều không c̣n quyền mua kèm theo) với tổng số tiền bỏ ra là 225 USD. Như vậy, giá mới của mỗi CP là 225 USD/6 = 37,5 USD. Khi đó, giá 1 quyền mua là (40 USD - 37,5 USD) = 2,5 USD.
Ngày giao dịch CP không có quyền mua kèm theo
Trong ngày giao dịch không có quyền mua, giá CP sẽ rớt xuống một mức giá trị chính bằng giá trị của quyền mua. Tại Việt Nam, nếu tổ chức phát hành có phát hành bổ sung CP mới th́ giá CP trên thị trường sẽ được điều chỉnh ngay theo mức giá mới của CP (cổ đông hiện hữu vẫn không bị thiệt v́ phần giá trị CP cũ mất đi cũng chính bằng giá trị của quyền mua mà họ đă nhận được trước đó). Trường hợp có một số CP không c̣n quyền (do cổ đông nắm giữ CP đó đă tách quyền mua ra để bán riêng trên thị trường) th́ số CP này cũng vẫn được giao dịch b́nh thường trên thị trường, nhưng sau đó khi thực hiện thủ tục thanh toán bù trừ th́ bộ phận thanh toán bù trừ chứng khoán sẽ trừ lại của người bán CP đó một khoản tiền đúng bằng giá trị của quyền mua mà họ đă tách ra để bán riêng trên thị trường chứng khoán.
Reply With Quote
  #24  
Old 28-08-2009, 02:17
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu

Các nhà kinh tế đă từng bác bỏ việc sử dụng các mô h́nh phân tích những dữ liệu trong quá khứ để dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế đă chứng minh, các biểu đồ giá cổ phiếu mà các nhà phân tích kỹ thuật thường áp dụng để dự đoán giá cổ phiếu có thể mang lại nhiều thông tin giá trị. Nhà phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán là những người có thể dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai bằng việc phát hiện ra xu hướng giá trong quá khứ. Các biểu đồ thị trường của họ biểu diễn các mô h́nh có tên gọi rất sống động, như mô h́nh đỉnh đầu vai với một đỉnh lớn cùng hai đỉnh nhỏ thấp hơn ở hai bên, hay mô h́nh đáy lớn với một loạt các đáy, mỗi đáy sau lại thấp hơn đáy liền trước... Những thông tin giao dịch tuy rất đơn giản từ các biểu đồ này nhưng lại là lộc trời cho đối với những người biết đọc nó.
Từ một thế kỷ trước đây, Charles Dow - nhà sáng lập ra chỉ số Dow Jones hiện nay đă phát minh ra lư thuyết Dow để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Các biểu đồ được một số nhà đầu tư nổi tiếng thế giới sử dụng như Stanley Druckenmiller - người đang quản lư Quỹ pḥng ngừa rủi ro Quantum của George Soros và Jeffrey Vinik - người đă từng quản lư Quỹ tương hỗ Magellan. Các nhà kinh tế nghiên cứu thị trường tài chính vẫn xem phân tích kỹ thuật như một phép thần chú và có nhiều mối quan hệ đối với phân tích cơ bản mang tính kinh tế chính xác như chiêm tinh với thiên văn học.
Những nhà kinh tế phản bác phân tích kỹ thuật cho rằng, trong một thị trường hiệu quả, giá cả phản ánh tất cả các thông tin hiện tại và việc nghiên cứu các mô h́nh giá trong quá khứ sẽ không mang lại một thông tin bổ ích nào như liệu giá cổ phiếu trong tương lai sẽ tăng hay giảm. Cụ thể, giá cả sẽ chuyển động mà không thể dự đoán được hay thay đổi một cách ngẫu nhiên. Trong thập kỷ vừa qua, một số nhà kinh tế đă kiểm nghiệm lư thuyết thị trường hiệu quả bằng cách t́m ra một số các ví dụ minh họa những chuyển động trong giá cổ phiếu có thể dự đoán được dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn c̣n nhiều tranh căi về việc liệu những chuyển động này có đủ khả năng dự đoán cho các nhà đầu tư thu lợi trên cơ sở những thay đổi giá mong đợi? Câu hỏi này được đề cập một cách chi hết trong cuốn "Thị trường chứng khoán không chuyển động một cách ngẫu nhiên" (nhà xuất bản đại học Princeton, 1999) của Craig MacKinlay thuộc Trường Wharton School và Andrew Lo thuộc Học viện công nghệ Massachusetts.
Ông Andrew Lo và hai đồng tác giả đă đưa ra những luận chứng bảo vệ mô h́nh phân tích kỹ thuật. Bằng việc sử dụng giá cổ phiếu của Mỹ trong các năm từ 1962 đến 1996, họ kiểm tra khả năng dự báo của 5 cặp mô h́nh phân tích kỹ thuật đang được sử dụng rộng răi: đỉnh đầu và vai, đỉnh đầu và vai lộn ngược, đỉnh và đáy rộng, ba đỉnh và đáy, hai đỉnh và đáy. Kết quả cho thấy, các mô h́nh phân tích kỹ thuật hầu như xảy ra thường xuyên hơn nếu chúng thực sự là các sự kiện ngẫu nhiên.
Nh́n chung, các biểu đồ chứa đựng các thông tin bổ ích về giá cổ phiếu trong tương lai. Tuy nhiên, có một sự khác nhau rất lớn giữa các kết quả tại các thị trường khác nhau. Với những cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX), chỉ có 7 trong số 10 mô h́nh phân tích kỹ thuật có đủ khả năng dự báo để thống kê. Đối với cổ phiếu trên thị trường Nasdaq th́ cả 10 mô h́nh đều có ư nghĩa quan trọng về mặt thống kê.
Nghiên cứu không đi sâu vào t́m hiểu điều ǵ tạo ra các mô h́nh nhưng có một khả năng là các mô h́nh phản ánh những thay đổi trong tâm lư nhà đầu tư. Sự ham thích rủi ro của nhà đầu tư có thể thay đổi theo cách có thể dự báo tương ứng với những thay đổi cụ thể trong mức giá. Nhưng hiện vẫn chưa rơ ràng, liệu khả năng dự đoán của các mô h́nh phân tích kỹ thuật sẽ bị mất đi hay không nếu các nhà đầu tư quá tận dụng chúng để thực hiện giao dịch.
Do các nhà đầu tư đă sử dụng biểu đồ trong dự đoán giá cổ phiếu khoảng 100 năm nay và chúng vẫn chứng tỏ được tính hữu dụng của ḿnh, nên khả năng dự đoán của các mô h́nh sẽ vẫn c̣n măi. Các mô h́nh truyền thống được sử dụng trong phân tích kỹ thuật vẫn c̣n khá sơ sài và được xác định bởi những cái có thể nh́n thấy. V́ thế, phân tích kỹ thuật vẫn thường được coi là một nghệ thuật hơn là một môn khoa học.
Reply With Quote
  #25  
Old 28-08-2009, 02:17
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Tiêu chuẩn mitcel trong đánh giá và phân tích

Hiện nay, việc sắp xếp lại hoặc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm phát huy được hết sức mạnh của nền kinh tế và xây dựng một cơ chế thị trường ngày một hoàn thiện hơn. Thị trường chứng khoán Việt Nam đă đi vào hoạt động, mọi người cùng cần có thông tin đánh giá một cách khách quan và chuyên nghiệp về t́nh h́nh sản xuất kinh doanh cũng như có một cái nh́n khái quát nhất về các tổ chức niêm yết trước khi họ có những quyết định đầu tư của ḿnh. Chính v́ thế cần có những phương pháp phân tích, đánh giá. Việc phân tích cũng yêu cầu nghiêm ngặt về tính công khai và trung thực trong thông tin và chuyên môn của nhà phân tích. Tiêu chuẩn Mitcel được sử dụng để phân tích và đánh giá các doanh nghiệp đặc biệt khi doanh nghiệp tham gia kinh doanh hay niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tiêu chuẩn này nhằm giúp cho người đầu tư dự đoán được mức thu lợi cũng như dự pḥng được rủi ro. Nói một cách đơn giản nhất, ta có thể đưa ra 6 yếu tố ảnh hưởng chính là nội dung chủ yếu của tiêu chuẩn Mitcel và đánh giá theo thang điểm gồm bốn cấp: mạnh - trung b́nh - mạo hiểm - rủi ro cho từng yếu tố.
Tiêu chuẩn để đánh giá:
1. Công nghệ (Technology): đây là yếu tố quan trọng nhất. Bao gồm việc có áp dụng công nghệ tiên tiến hay không? T́nh h́nh thay đổi công nghệ có nhanh chóng và kịp thời không? Có áp dụng một công nghệ thích hợp với tầm mức và vị thế của ḿnh để đảm bảo hiệu quả và chất lượng cao?
2. Thị trường (Market): Tiềm năng và xu hướng phát triển của thị trường cũng như nhu cầu trong tương lai... ở đây bảo gồm cả thị trường trong nước cũng như việc xuất khẩu và các cơ hội bán hàng tiểm năng khác. Phát triển được công nghệ dẫn đầu trong một thị trường tiểm năng và ổn định là một trong những yếu tố quyết định sự thắng lợi.
3. Đầu vào (Input): Bao gồm con người, nguyên vật liệu, vốn được quy định do quy mô và tầm quan trọng của công ty (phản ánh qua các báo cáo và tỷ số tài chính, t́nh trạng lao động...) đối với nền kinh tế quốc dân.
4. Lănh đạo (Leader): Có tài và có đức, có mối quan hệ rộng... Vai tṛ của người lănh đạo là rất quan trọng trong việc nhận biết các cơ hội kinh doanh cũng như các nguy cơ. ở đây chúng ta thấy mối quan hệ khăng khít giữa công nghệ - thị trường - lănh đạo. Nhà lănh đạo giỏi là người thấy được tiềm năng của thị trường và từ đó chọn một công nghệ phù hợp để phát triển một mặt hàng kinh doanh. Ngược lại, từ những công nghệ siêu hiện đại và những thị trường không lồ, những nhà kinh doanh lớn xuất hiện.
5. Cạnh tranh (Competitive): Mức độ cạnh tranh của các công ty khác (cả thị trường trong nước và quốc tế).
6. Môi trường kinh tế, chính trị xă hội (Environment of social, economy, political) và các luật lệ, chính sách quản lư vĩ mô có phù hợp với việc khai thác và phát triển sức mạnh của công ty hay không? Môi trường này cũng là cơ sở tạo ra các luật chơi, đạo đức cũng như triết lư kinh doanh có tính lâu dài, vững chắc hay thiên về tính cách cơ hội, chụp giật...
Thang điểm để đánh giá:
- Mạnh: Một yếu tố được đánh giá là mạnh khi nó có đủ lớn, phát triển ổn định và vững chắc kể cả khi gặp những biến động về điều kiện kinh tế, chính trị, xă hội... Có sức cạnh trạnh mạnh mẽ so với các đối thủ khác. Có khả năng bảo toàn vốn và có lợi nhuận rơ ràng, chắc chắn.
- Trung b́nh: đạt được những tiêu chuẩn thấp hơn và sức mạnh có thể bị yếu đi khi các điều kiện về kinh tế, chính trị - bị thay đổi. Có khả năng bảo toàn vốn và có lợi nhuận nhất định.
- Mạo hiểm: Có tiềm năng và cơ hội phát triển nhanh nhưng không chắc chắn. Khả năng bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận trong một thời gian lâu dài là rất yếu.
- Rủi ro: các tiêu chuẩn rất yếu kém, có thể dẫn tới t́nh trạng phá sản hoặc gần phá sản.
Phương pháp đánh giá:
Tổ hợp 6 yếu tố theo thang điểm đánh giá ta sẽ khai quát được về t́nh h́nh và chiều hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh của đối tượng mà ta nghiên cứu để từ đó rút ra các quyết định đúng đắn và sáng suốt. Một trong những ưu điểm nổi bật của phương pháp này là nó có t́nh toàn diện và khái quát cao, đánh giá được doanh nghiệp trên cơ sở tiểm lực nội tại và độ thích nghi, thân thiện của doanh nghiệp đối với môi trường bên ngoài.
Việc sử dụng 4 cấp hệ số (mạnh - trung b́nh - mạo hiểm - rủi ro) làm cho việc tính toán được đơn giản hoá; kết hợp được các ưu điểm của phương pháp phân tích cơ bản (fundamental anlysis) và phân tích kỹ thuật (technical analysis) làm cho việc phân tích nhanh chóng và tiện lợi, giàu tính thuyết phục hơn là sử dụng riêng rẽ từng phương pháp một.
Reply With Quote
  #26  
Old 28-08-2009, 02:18
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
T́m hiểu chỉ số P/E

P/E là một chỉ số được các nhà đầu tư sử dụng rất phổ biến trong phân tích tài chính. Tất nhiên tỷ lệ này cũng có những hạn chế nhất định (chúng ta sẽ đề cập trong phần sau) nhưng nó có ưu điểm là dễ tính và dễ hiểu. Nếu bạn muốn biết thị trường sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đôla lợi nhuận của một công ty, chúng ta hăy xem xét P/E. P/E là một tỷ lệ phần trăm giữa thị giá một cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phhiếu. Nếu giá một cổ phiếu cuả IBM là 60 đôla và thu nhập của mỗi cổ phiếu là 3 đôla th́ tỷ lệ P/E sẽ là 20 (60/3). điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng trả 20 đôla cho mỗi đôla lợi nhuận của công ty. Nếu P/E giảm xuống c̣n18 có nghĩa là nhà đầu tư chỉ trả 18 đôla cho mỗi đôla lợi nhuận.
P/E truyền thống- tức là tỷ lệ P/E mà bạn vẫn thấy hàng ngày trên các tạp chí chứng khoán- c̣n gọi là P/E hiện tại. Để tính chỉ số này người ta lấy giá cổ phiếu chia cho lợi tức cổ phiếu của 12 tháng gần nhất.
Bên cạnh đó các nhà đầu tư c̣n sử dụng tỷ lệ P/E tương lai bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho lợi tức cổ phiếu của năm sau do Phố Wall ước tính.
Chỉ số nào tốt hơn? Tỷ lệ P/E truyền thống có ưu điểm là nó phản ánh t́nh h́nh thực tế của doanh nghiệp v́ mẫu số ( E) là con số thực tế đă được kiểm toán và báo cáo cho Uỷ ban chứng khoán và hối đoái. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là lợi nhuận này chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai. Do đó, bằng cách ước tính lợi nhuận trong tương lai, chỉ số P/E tương lai dự đoán cả mức tăng trưởng của doanh nghiệp. Mặc dù con số ước tính này có thể không chính xác, ít nhất nó cũng giúp các nhà đầu tư có cơ sở để tham khảo ra quyết định đầu tư.
Giả sử bạn có cổ phiếu của 2 công ty hoạt động trong cùng một ngành - ví dụ Exxon và Texaco - cùng có tỷ lệ P/E là 20. Giá cổ phiếu của Exon là 60 đôla và thu nhập là 3 đôla trong khi giá cổ phiếu của Texaco là 80 đôla và thu nhập là 4 đôla. Dường như 2 quyết định đầu tư này là như nhau nếu bạn không xem xét tới tỷ lệ P/E tương lai.
Phố Wall ước tính thu nhập của Exon sẽ tăng tới 3,75 đôla một cổ phiếu (tức 25%) c̣n cổ phiếu của Texaco chỉ tăng tới 4,25 đôla( 6%). Trong trường hợp đó chỉ số P/E tương lai của Exon giảm xuống c̣n 16 trong khi đó chỉ số P/E tương lai của Texaco là 18,8. Nếu dự đoán này là đúng th́ hiển nhiên mua cổ phiếu của Exxon sẽ có lợi hơn.
Nhược điểm lớn nhất của cả 2 chỉ số này là đôi khi các công ty che giấu thu nhập của họ bằng cách công bố lăi nhiều hơn thực tế. Một kế toán viên có thể đưa ra những con số khống và khai tăng tỷ lệ tăng trưởng thu nhập lên một vài điểm
Một thực tế nữa là thu nhập ước tính có thể thay đổi tuỳ theo t́nh h́nh phát triển của công ty và tuỳ theo mỗi nhà phân tích Phố Wall. V́ vậy, mặc dù được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhưng tỷ lệ P/E cũng chỉ là một chỉ số để tham khảo mà thôi.
Reply With Quote
  #27   Add Infraction for triha@  
Old 21-10-2009, 19:31
triha@ triha@ vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 175
Cảm ơn: 79
Được cảm ơn 30 lần trong 25 Bài viết
triha@ is on a distinguished road
Cho nên PTCB dựa trên báo cáo chỉ chính xác tương đối thôi phải không các bạn,Admin VFX? Theo triha@,tùy theo bạn là nhà đầu tư lâu dài hay không mà ta căn cứ vào đó để đầu tư hay lướt theo ""sóng"" giá. Nhà đầu tư lâu dài th́ cần tính ổn định của doanh nghiệp,của cổ phiếu để bỏ vốn vào.Trong khi người lướt sóng th́ nếu không có sóng gió,họ kể như thất bại v́ "ngâm" vốn mà không sinh lợi...
Reply With Quote
  #28   Add Infraction for thienan  
Old 13-03-2013, 12:31
thienan thienan vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Bài gửi: 3
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
thienan is on a distinguished road
oài, đọc hoa cả mắt mà vẫn ham
Reply With Quote
  #29   Add Infraction for Tuntc09  
Old 08-07-2014, 01:35
Tuntc09 Tuntc09 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2014
Bài gửi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
Tuntc09 is on a distinguished road
hay, thank bac
Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 08:32. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd