welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ A ]

[ A ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ A

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #11   Add Infraction for tintuc  
Old 07-06-2009, 20:39
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớnKết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch : Công ty Chứng khoán Sài G̣n.
 • Mã chứng khoán thực hiện: ABT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 917.166 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 12,564%
 • Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịch:
 • Mua: 88.467 cổ phiếu
 • Bán: 161.630 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 844.003 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,562%
 • Thời gian thực hiện giao dịch ngày : 27/3/2009 đến 21/05/2009
Reply With Quote
  #12   Add Infraction for tintuc  
Old 28-08-2009, 19:58
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty Chứng khoán Sài G̣n.
 • Mã chứng khoán thực hiện: ABT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 781.195 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,70%
 • Số lượng cổ phiếu đă bán: 138.710 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 642.485 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 8,80%
 • Thời gian thực hiện giao dịch ngày: từ 20/08/2009 đến 26/08/2009.
Reply With Quote
  #13   Add Infraction for tintuc  
Old 07-09-2009, 19:54
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn
Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:

* Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng Khoán Sài G̣n (SSI).
* Mã chứng khoán thực hiện: ABT
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 642.485 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 8,801%
* Số lượng cổ phiếu đă bán: 438.450 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204.035 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2,519%
* Thời gian thực hiện giao dịch ngày: 27/08/2009.
Reply With Quote
  #14   Add Infraction for tintuc  
Old 18-09-2009, 20:32
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn
Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:
Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty Quản lư Quỹ SSI.
Tên người có liên quan: Quỹ tầm nh́n SSI
Mã chứng khoán thực hiện: ABT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 870.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,75%. Trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Quản lư Quỹ SSI: 70.000 CP (chiếm tỷ lệ 0,87%)
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch của Quỹ tầm nh́n SSI: 800.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9,88%)
 • Số lượng cổ phiếu đă bán của Quỹ tầm nh́n: 195.000 CP, đă mua của Công ty TNHH Quản lư Quỹ SSI: 10.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 685.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 8,46%. Trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của Công ty TNHH Quản lư Quỹ SSI: 80.000 CP (chiếm tỷ lệ 0,99%)
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của Quỹ tầm nh́n SSI: 605.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 7,47%)
Thời gian thực hiện giao dịch ngày: từ 31/08/2009 đến 10/09/2009.
Reply With Quote
  #15   Add Infraction for tintuc  
Old 05-10-2009, 21:16
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Ngày đăng kư cuối cùng lấy ư kiến cổ đông bằng văn bản


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng kư cuối cùng để lấy ư kiến về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mă CK: ABT) như sau:
 • Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đ (mười ngh́n đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 13/10/2009 và 14/10/2009 th́ người bán sẽ không được hưởng quyền)
 • Ngày đăng kư cuối cùng : 15/10/2009
 • Mục đích : Lấy ư kiến cổ đông bằng văn bản
 • Thời gian thực hiện : Từ ngày 23/10/2009 đến ngày 10/11/2009.
 • Nội dung lấy ư kiến :
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2, lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
 • Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 10:2, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối
 • Đăng kư niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK TPHCM
Chi nhánh Trung tâm Lưu kư Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu kư chứng khoán ABT vào những ngày 14,15,16/10/2009.
Reply With Quote
Cảm ơn tintuc:
Rothschild (05-10-2009)
  #16   Add Infraction for tintuc  
Old 19-10-2009, 21:29
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Giải tŕnh lợi nhuận Qúy 3 tăng 92,69%


Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mă CK: ABT) giải tŕnh nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quí 3/2009 tăng 92,69% so với Quí 2/2009 như sau:
Trong Quí 3/2009, lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính của Công ty duy tŕ được mức ổn định tương đương Quí 2. Lợi nhuận tăng cao là từ hoạt động đầu tư tài chính, cụ thể trong Quí 2, Công ty có lập dự pḥng giảm giá đầu tư tài chính. Sang Quí 3, do giá các cổ phiếu do Công ty đầu tư tăng, Công ty không phải lập dự pḥng giảm giá đầu tư tài chính nữa mà có hoàn nhập lại.
Reply With Quote
  #17   Add Infraction for tintuc  
Old 06-11-2009, 20:48
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn


Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa.
 • Mã chứng khoán thực hiện: ABT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 674.490 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 8,33%.
 • Số lượng cổ phiếu đă mua: 127.520 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 802.010 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,90%.
 • Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày: từ 27/10/2009 đến 03/11/2009.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
abt - công ty cp xuất nhập khẩu thủy sản bến tre


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 16:44. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd