welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ A ]

[ A ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ A

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #11   Add Infraction for news  
Old 12-12-2008, 11:40
news news vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 514
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
news is on a distinguished road
ALP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Alphanam như sau:


* Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Minh Anh
* Mă chứng khoán thực hiện giao dịch: ALP
* Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
* Tên của người có liên quan: Nguyễn Tuấn Hải ( Chồng )
* Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
* Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 6.056.038 cổ phiếu (chiếm 15,53%)
* (Bao gồm 2.499.997 CP đă mua và kết thúc giao dịch vào ngày 10/12/2008)
* Số lượng, cổ phiếu đăng kư giao dịch (mua): 1.744.000 cổ phiếu.
* Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 7.800.038 cổ phiếu.
* Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
* Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ.
* Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/12/2008 đến ngày 10/06/2009.
Reply With Quote
  #12   Add Infraction for tintuc  
Old 22-01-2009, 18:59
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ALP: Giải tŕnh Kết quả kinh doanh Q4/2008

Công ty Cổ phần Alphanam xin giải tŕnh kết quả kinh doanh quư 4 năm 2008 như sau:
Chúng tôi xin giải tŕnh nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quư IV nhỏ hơn quư III chênh lệch trên 5%: Là do lăi suất ngân hàng cao mặt khác một số khoản đầu tư dài hạn chưa nh́n thấy lăi trong tương lai nên công ty đă quyết định bán để cắt lỗ cho các khoản đầu tư. V́ vậy lợi nhuận cuối quư IV giảm so với quư III.
Reply With Quote
  #13   Add Infraction for triha@  
Old 30-01-2009, 13:03
triha@ triha@ vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 175
Cảm ơn: 79
Được cảm ơn 30 lần trong 25 Bài viết
triha@ is on a distinguished road
Tính ra cả năm 2008,ALP có LNST khoảng 38 tỷ.
Reply With Quote
  #14   Add Infraction for hay lắm  
Old 02-02-2009, 16:33
hay lắm hay lắm vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên VIP ^^
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gửi: 551
Cảm ơn: 33
Được cảm ơn 50 lần trong 32 Bài viết
hay lắm is on a distinguished road
Báo cáo tài chính quư 4/2008 - ALP

Báo cáo tài chính quư 4/2008 - ALP <-- click here to download
__________________
Kư lắm thế
Reply With Quote
  #15  
Old 25-02-2009, 19:07
TĐTT TĐTT vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
thông tin cập nhật
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 839
Cảm ơn: 26
Được cảm ơn 58 lần trong 33 Bài viết
TĐTT is on a distinguished road
ALP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Alphanam:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Nhật
 • Mă chứng khoán thực hiện giao dịch: ALP
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: không
 • Tên của người có liên quan: Nguyễn Tuấn Hải ( Cha )
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 715.000 cổ phiếu (chiếm 1,83%)
 • Số lượng, cổ phiếu đăng kư giao dịch (mua): 1.235.000 cổ phiếu.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.950.000 cổ phiếu (chiếm 5%).
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/03/2009 đến ngày 02/09/2009.
Reply With Quote
  #16   Add Infraction for tintuc  
Old 16-04-2009, 19:52
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
ALP: Báo cáo thường niên năm 2008Báo cáo thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Alphanam:

-

File đính kèm:
20090416-ALP-Bao cao thuong nien 08.pdf

Reply With Quote
  #17   Add Infraction for tintuc  
Old 15-06-2009, 19:56
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
ALP: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quanThông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Alphanam:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Mỹ
 • Mă chứng khoán thực hiện giao dịch: ALP
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: không
 • Tên của người có liên quan: Nguyễn Tuấn Hải ( Cha )
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm của người liên quan nắm giữ: 15.210.000 cổ phiếu.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 9.990 cổ phiếu.
 • Số lượng, cổ phiếu đăng kư giao dịch (bán): 9.990 cổ phiếu.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính gia đ́nh
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/06/2009 đến ngày 05/08/2009.
Reply With Quote
  #18   Add Infraction for tintuc  
Old 16-06-2009, 20:29
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
ALP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Alphanam như sau:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Trần Thúy Hà
 • Mă chứng khoán thực hiện giao dịch: ALP
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: không
 • Tên của người có liên quan: Bùi Đ́nh Quư ( Chồng )
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm của người liên quan nắm giữ: 2.000 cổ phiếu.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 9.990 cổ phiếu.
 • Số lượng, cổ phiếu đă giao dịch (bán): 9.990 cổ phiếu.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính gia đ́nh.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Kết thúc giao dịch ngày 11/06/2009

Reply With Quote
  #19   Add Infraction for tintuc  
Old 04-09-2009, 21:22
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
ALP: Kết quả giao dịch của người có liên quan đến CT.HĐQT kiêm TGĐ


Kết quả giao dịch của người có liên quan đến CT.HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Alphanam (Mă: ALP) như sau:
 • Tên người thực hiện giao dịch: NGUYỄN MINH NHẬT
 • Mă chứng khoán giao dịch: ALP
 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Tuấn Hải
 • Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: CT.HĐQT kiêm TGĐ
 • Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con
 • Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 15.210.000 cp (chiếm tỷ lệ 39%)
 • Số lượng cổ phiếu của người thực hiện giao dịch nắm giữ trước khi giao dịch: 715.000 cp (chiếm tỷ lệ 1,83%)
 • Số lượng cổ phiếu đă mua: 1.235.000 cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.950.000 cp (chiếm tỷ lệ 5%)
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu cá nhân
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/03/2009 đến ngày 27/08/2009.
 • Reply With Quote
    #20   Add Infraction for tintuc  
  Old 06-11-2009, 20:43
  tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Người nhà
   
  Tham gia ngày: Oct 2008
  Bài gửi: 2,264
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
  tintuc is on a distinguished road
  ALP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


  Thông tin giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Alphanam (Mă CK: ALP):
  ·Người thực hiện giao dịch: Tạ Quốc Khánh
  ·Mă chứng khoán : ALP
  ·Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  ·Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện mua: 41.340 cổ phiếu
  ·Số lượng đăng kư mua: 100.000 CP
  ·Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 141.340 cổ phiếu
  ·Mục đích thực hiện: tăng sở hữu cá nhân
  ·Thời gian thực hiện giao dịch: từ 09/11/2009 đến 09/02/2009
  Reply With Quote
  Reply

  Bookmarks

  Tags
  alp - công ty cổ phần alphanam


  Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
   
  Công cụ trên Đề tài

  Posting Rules
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is On  Bây giờ là 18:27. Múi giờ GMT +8 .

  Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

  VFX co.,ltd