welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ N ]

[ N ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ N

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #11   Add Infraction for tintuc  
Old 07-09-2009, 20:00
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn
Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm như sau:

* Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lư Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)
* Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

* Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL
* Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ tước khi thực hiện giao dịch: 1.017.240 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 6,2 % trong đó:

- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 857.240 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,2%

* Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 224.540 cổ phiếu, bán : 0 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.241.780 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 7,6% trong đó:

- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 1.081.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :6,6%

* Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 19/08/2009 đến ngày 03/09/2009.
Reply With Quote
  #12   Add Infraction for tintuc  
Old 25-09-2009, 21:09
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm:

File đính kèm:
20090925-NTL-NQDHCD bo sung nganh nghe kinh doanh.pdf
Reply With Quote
  #13   Add Infraction for tintuc  
Old 08-10-2009, 20:56
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mă chứng khoán: NTL):
 • Tên người đăng kư giao dịch: Đinh Quang Chiến
 • Mă chứng khoán giao dịch: NTL
 • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Số lượng cổ phiếu của người đăng kư giao dịch trước khi giao dịch: 1.122.850 cp (chiếm tỷ lệ 6,85%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng kư giao dịch (bán): 222.850 cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 900.000 cp (chiếm tỷ lệ 5,49%)
 • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
 • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 15/01/2010
Reply With Quote
  #14   Add Infraction for tintuc  
Old 09-10-2009, 20:46
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:
Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lư Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)
Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)
Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.241.780 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 7,6% trong đó:
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 1.081.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :6,6%
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 0 cổ phiếu, bán: 160.000 cổ phiếu
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 74.430 cổ phiếu, bán : 281.950 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 874.260 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 5,36 % trong đó:
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0%
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 874.260 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,36%
Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 04/09/2009 đến ngày 07/10/2009.
Reply With Quote
  #15   Add Infraction for tintuc  
Old 16-10-2009, 20:57
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngày 05/10/2009, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mă CK: NTL) đă được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng kư kinh doanh số 0103004940 thay đổi lần 9 với nội dung bổ sung ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản”.
Reply With Quote
  #16   Add Infraction for tintuc  
Old 26-10-2009, 21:32
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn


Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:
Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lư Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)
Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)
Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 797.820 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 4,89% trong đó:
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0%
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 797.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,89%
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 50.000 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 165.000 cổ phiếu, bán : 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.012.820 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 6,21 % trong đó:
- Công ty Cổ phần Quản lư Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 50.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :031%
- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 962.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,90%
Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 15/10/2009 đến ngày 21/10/2009.


Reply With Quote
  #17   Add Infraction for tintuc  
Old 10-11-2009, 21:21
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn


Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm như sau:
 • Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Asiavantage Global Limited
 • Mã chứng khoán thực hiện: NTL
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đă mua: 850.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 850.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,21%
 • Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày: 05/10/2009 đến ngày 6/11/2009.
Reply With Quote
  #18   Add Infraction for tintuc  
Old 11-11-2009, 21:22
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
NTL: Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mă chứng khoán: NTL):
 • Tên người đăng kư giao dịch: Đinh Quang Chiến
 • Mă chứng khoán giao dịch: NTL
 • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Số lượng cổ phiếu của người đăng kư giao dịch trước khi giao dịch: 1.122.850 cp (chiếm tỷ lệ 6,85%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng kư giao dịch (bán): 222.850 cp
 • Số lượng cổ phiếu đă giao dịch (bán): 222.850 cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 900.000 cp (chiếm tỷ lệ 5,49%)
 • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 10/11/2009
Reply With Quote
  #19   Add Infraction for nhunghnfx  
Old 23-03-2010, 17:08
nhunghnfx nhunghnfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên quen thuộc
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gửi: 113
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 4 lần trong 3 Bài viết
nhunghnfx is on a distinguished road
NTL: Dự kiến chốt danh sách chia thưởng 1:1 vào cuối tháng 4

ĐHĐCĐ thường niên 2010 của NTL đă thông qua phương án tăng chia thưởng gấp đôi vốn điều lệ lên 328 tỷ đồng.Ngày 23/3/2010, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mă CK: NTL) đă tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, và thông qua một số nội dung quan trọng như tăng vốn điều lê, kế hoạch kinh doanh năm 2010…
Thông qua phương án chia thưởng 1:1
Theo phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 164 tỷ đồng lên 328 tỷ đồng, bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (chia thưởng tỷ lệ 1:1).
Theo phương án được thông qua, NTL trích 164 tỷ đồng từ LNST năm 2009 của Công ty để tiến hành trả cổ tức 100% vốn điều lệ, bằng chia thưởng 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến ngày chốt danh sách 29/4/2010, và niêm yết bổ sung vào cuối tháng 5/2010.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009 của NTL, LNST của Công ty đạt 530,4 tỷ đồng, trong đó trả cho liên doanh gần 133,5 tỷ đồng, lợi nhuận c̣n lại là gần 397 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2009, tổng lợi nhuận chưa phân phối của NTL là gần 437,2 tỷ đồng (do c̣n hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận để lại 2008).
Công ty trích lập các quỹ 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức năm 2009 là 130%, trong đó 30% đă trả bằng tiền mắt vào tháng 12/2009 và 100% để chia thưởng 1:1. Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế của NTL để lại cho năm 2010 là 200,277 tỷ đồng.
Dự kiến hoạt động kinh doanh năm 2010
Ông Nguyễn Văn Kha – CT HĐQT của NTL cho biết, đặc thù kinh doanh đem lại lợi nhuận cao cho NTL năm 2009 là đầu tư kinh doanh BĐS và chủ yếu từ dự KĐT Bắc Quốc Lộ 32 đem lại.
Tuy nhiên, năm 2010 nhiều chủ đầu tư đă tung hàng khu vực này ra thị trường dẫn đến áp lực về cạnh tranh sẽ tăng cao. Nhưng, NTL vẫn đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tương đương năm 2009.
Cụ thể, dự kiến doanh thu cho năm 2010 là 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ đồng, trong đó khoảng 680 tỷ đồng là của Công ty mẹ (chủ yếu đem lại từ dự án Bắc Quốc lộ 32), c̣n lại 20 tỷ đồng từ các công ty thành viên đem lại. Dự kiến phần LNTT 700 tỷ đồng này chưa ghi nhận lợi nhuận của công ty liên doanh.
T́nh h́nh các dự án của NTL
Hiện NTL đang thực hiện kinh doanh 2 dự án BĐS là KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy và KĐT Bắc Quốc lộ 32.
Doanh thu đem lại cho năm 2010 vẫn là Bắc Quốc lộ 32, c̣n lại một phần là từ đô thị Dịch Vọng. Năm nay, NTL tiếp tục triển khai bán đất nền tại KĐT này, quư 1/2010 vẫn chưa thực hiện bán, đang xin chuyển 2 khu đất dịch vụ thấp tầng trong KĐT sang đất chung cư cao tầng.
Dự án Dịch Vọng, hiện c̣n một số khu đất để xây dựng chung cư cao tầng, tuy nhiên NTL tạm dừng việc xây chung cư tại đây để tập trung đầu tư các dự án khác.
Dự án Tây Đô Hoài Đức 116,2ha liên doanh với Công ty phát triển nhà Tây Đô (NTL 50%), trong năm 2010 tiếp tục khởi động dự án này, đang được xem xét chấp thuận đầu tư trong giai đoạn 2.
Theo ông Nguyễn Văn Kha, trong giai đoạn 2010 -2011 dự án này chưa đưa vào kinh doanh được, mà phai đến giai đoạn 2012 trở đi mới có thể kinh doanh dự án này.
Ngoài ra, Công ty cũng đang chuẩn bị cho đầu dự một dự án khu đô thị khác là KĐT Hoàn Sơn tại Lương Sơn, Ḥa B́nh.

Trong nam 2009, NTL đă cổ phần hóa 2 xí nghiệp thành công ty cổ phần và nắm giữ 51% là Lideco1 va Lideco 6. Công ty định hướng sẽ thành lập thêm 3 công ty con nữa.
Reply With Quote
  #20   Add Infraction for nhunghnfx  
Old 24-03-2010, 09:43
nhunghnfx nhunghnfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên quen thuộc
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gửi: 113
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 4 lần trong 3 Bài viết
nhunghnfx is on a distinguished road
NTL trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 130%

Sáng 23/03, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) đă thông qua mức chi trả cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 130%. Trong đó, 30% trả bằng tiền mặt (thực hiện hồi tháng 12/2009) và 100% trả bằng cổ phiếu. Theo đó, NTL phát hành thêm 16.4 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 từ lợi nhuận sau thuế năm 2009. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 164 tỷ đồng lên 328 tỷ đồng. Dự kiến, công ty tiến hành chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức vào ngày 29/4/2010 và niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên vào ngày 31/5/2010.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, đại hội đă thông qua chỉ tiêu tăng trưởng 15% trong năm nay so với năm 2009. Cụ thể, NTL phấn đấu đạt 1,650 tỷ đồng tổng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dự kiến công ty chia cổ tức cho cổ đông ở mức trên 25%.
Kết thúc năm 2009, tổng doanh thu thuần của NTL đạt 1,379.55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 530.4 tỷ đồng. Sau khi trả cho liên doanh 133.47 tỷ đồng, công ty c̣n lại khoản lợi nhuận 396.92 tỷ đồng. Lăi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lên đến 24,328 đồng.
Cũng trong năm qua, NTL đă chuyển đổi được 2 trong số 6 xí nghiệp chi nhánh thành công ty cổ phần với tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ là 51%. Các xí nghiệp c̣n lại sẽ tiến hành chuyển đổi xong trước 30/6/2010. ĐHĐCĐ cũng đă phê chuẩn cho HĐQT công ty góp vốn vào các công ty thành viên c̣n lại với cùng tỷ lệ là 51%.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
ntl - công ty cổ phần phát triển Đô thị từ liêm


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 21:13. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd