welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ C ]

[ C ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ C

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #1  
Old 11-08-2008, 21:51
TĐTT TĐTT vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
thông tin cập nhật
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 839
Cảm ơn: 26
Được cảm ơn 58 lần trong 33 Bài viết
TĐTT is on a distinguished road
CAP - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Hastc)

Nhóm ngành: Chế biến nông sản
Vốn điều lệ: 11,000,000,000
Giới thiệu: Lịch sử h́nh thành:
- Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập từ năm 1972, đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 09/06/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ tháng 01/10/2004 Công ty được chuyển đổi h́nh thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo quyết định số 276/QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 27/08/2004. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh Công ty cổ phần số 1603000045 ngày 01/10/2004 và Đăng kư thay đổi lần 1 số 1603000045 ngày 16/5/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.
Ngành nghề kinh doanh:
- Chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản

- Chế biến, gia công, kinh doanh nông sản thực phẩm


- Kinh doanh xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp


- Kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn pḥngĐịa chỉ: Phường Nguyễn Phúc - thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: +8429862278
Email: yfaco@yahoo.com
Website: http://www.yfaco.com.vn

View more latest threads same category:
Reply With Quote
  #2   Add Infraction for jetstarvietnam  
Old 20-08-2008, 18:35
jetstarvietnam jetstarvietnam vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên quen thuộc
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gửi: 62
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
jetstarvietnam is on a distinguished road
Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Mă CK: CII) ước tính t́nh h́nh thực hiện kế hoạch lợi nhuận đến hết quư III/2008 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu


Dự kiến quư 3


9 tháng năm 2008


9 tháng năm 2007


Kế hoạch năm 2008


So với 9 tháng năm 2007


So với kế hoạch

Doanh thu


96,100


229,019


211,026


359,149


108.53%


63.77%

DT bán hàng và dịch vụ


44,600


140,523


132,255


DT hoạt động tài chính


51,500


88,198


74,245


Thu nhập khác

298


4,526


Chi phí


34,281


106,235


118,361


199,049


89.76%


53.37%

Chi phí tài chính


10,227


24,820


37,185


Chi phí bán hàng


22,300


75,839


74,425


Chi phí quản lư DN


1,754


5,543


6,646


Chi phí khác

34


105


Lợi nhuận trước thuế


61,819


122,784


92,665


160,100


132.50%


76.69%

Ghi chú: Trong ước tính t́nh h́nh thực hiện lợi nhuận đến hết quư III/2008, thu nhập từ hoạt động đầu tư chỉ tính đến 15/08/2008. Phần thu nhập phát sinh thêm từ 15/08/2008 đến 30/09/2008 sẽ được báo cáo cụ thể trong báo cáo quyết toán quư III/2008.

Như vậy, với ước tính lợi nhuận trước thuế đến hết quư III/2008 đạt gần 123 tỷ đồng, Công ty CII sẽ thực hiện được 76,69% kế hoạch của năm 2008.
Reply With Quote
  #3   Add Infraction for jetstarvietnam  
Old 20-08-2008, 19:16
jetstarvietnam jetstarvietnam vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên quen thuộc
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gửi: 62
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
jetstarvietnam is on a distinguished road
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan của Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu như sau:

* Tên người bán: Vũ Bích Ngọc.
* Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : không.
* Tên của người liên quan : Phạm Công Quyền (chồng).
* Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết : UV. HĐQT.
* Mă chứng khóan giao dịch: COM.
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 23.290 cổ phiếu (0,29%)
* Số lượng cổ phiếu đă bán : 900 cổ phiếu.
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch : 22.390 cổ phiếu (0,28%)
* Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 18/08/2008.
* Mục đích : Giải quyết nhu cầu cá nhân.
Reply With Quote
  #4   Add Infraction for phongve27  
Old 21-08-2008, 18:05
phongve27 phongve27 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gửi: 206
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
phongve27 is on a distinguished road
Căn cứ công văn số 176/VP ngày 19/8/2008 của CTCP Đầu tư CMC về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo về việc đưa số lượng cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Đầu tư CMC vào giao dịch với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư CMC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mă chứng khoán: CMC

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.520.000 cổ phiếu

(Một triệu năm trăm hai mươi ngh́n cổ phiếu);

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.200.000.000 đồng

(Mười lăm tỷ hai trăm triệu đồng);

- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 3.040.000 cổ phần

(Ba triệu không trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 30.400.000.000 đồng.

(Ba mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)

- Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung: 29/8/2008
Reply With Quote
  #5   Add Infraction for phongve27  
Old 21-08-2008, 18:06
phongve27 phongve27 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gửi: 206
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
phongve27 is on a distinguished road
Ngày 20/08/2008, TTGDCK Hà Nội đă có quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu cho CTCP Đầu tư CMC với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư CMC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mă chứng khoán: CMC

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.520.000 cổ phiếu

(Một triệu năm trăm hai mươi ngh́n cổ phiếu);

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.200.000.000 đồng

(Mười lăm tỷ hai trăm triệu đồng)
Reply With Quote
  #6   Add Infraction for phongve27  
Old 21-08-2008, 18:11
phongve27 phongve27 vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gửi: 206
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
phongve27 is on a distinguished road
Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cáp Sài G̣n, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Cầu – Tổng Giám đốc

- Mă chứng khoán giao dịch: CSG

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 187,870 CP

- Số lượng cổ phiếu đă giao dịch (mua): 10.000 CP

- Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch báo giá và thoả thuận

- Mục đích: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

- Thời gian hiện giao dịch: từ 25/8/2008 đến 25/9/2008.
Reply With Quote
  #7   Add Infraction for news  
Old 26-11-2008, 21:16
news news vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 514
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
news is on a distinguished road
CAP: 10/12/2008 Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt I/2008

Căn cứ thông báo số 1592/TB-TTLK ngày 24/11/2008 của Trung tâm Lưu kư chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng kư cuối cùng của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng kư cuối cùng: 10/12/2008

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 08/12/2008

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 09/12/2008

(Lưu ư: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1,bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 08/12/2008 và 09/12/2008).

- Lư do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%( 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/12/2008

- Trung tâm Lưu kư Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu kư cổ phiếu LTC ngày 09/12, 10/12 và 11/12/2008.
Reply With Quote
  #8   Add Infraction for tintuc  
Old 05-03-2009, 01:47
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
CAP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Căn cứ thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02/03/2009 của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Điều - Ủy viên HĐQT
2. Mă chứng khoán giao dịch: CAP
3. Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 20.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến 5. Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch: 21.000 cổ phiếu
6. Mục đích thực hiện giao dịch: Mua đầu tư
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 04/03/2009 đến ngày 04/04/2009
Reply With Quote
  #9   Add Infraction for tintuc  
Old 09-04-2009, 20:55
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
CAP: Báo cáo thường niên năm 2008
CAP - Báo cáo thường niên 2008
Reply With Quote
  #10   Add Infraction for tintuc  
Old 29-06-2009, 21:19
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
CAP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo như sau:
1. Tên người thực hiện giao dịch: Trương Thị Lan
2. Tên người liên quan tại tổ chức niêm yết: Vũ Văn Thục
3. Chức vụ vủa người liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty
4. Mă chứng khoán giao dịch: CAP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự định giao dịch (mua): 1.000 cổ phiếu
7. 7.Số lượng cổ phiếu đă thực hiện giao dịch (mua): 1.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.100 cổ phiếu
9. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư thêm
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
cap, công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm yên bái


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 22:44. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd