welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ C ]

[ C ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ C

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #11   Add Infraction for tintuc  
Old 22-06-2009, 20:59
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
CNT: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộThông báo Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:
 • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Hồng (chồng bà Vơ Ngọc Thảo).
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: nhân viên.
 • Tên của người liên quan : Vơ Ngọc Thảo.
 • Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Trưởng BKS.
 • Mă chứng khóan giao dịch: CNT.
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 2.000 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 6.900 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 6.900 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch : 0 cổ phiếu.
 • H́nh thức giao dịch : khớp lệnh.
 • Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính gia đ́nh.
 • Thời gian thực hiện : từ ngày 24/06/2009 đến ngày 24/07/2009.
Reply With Quote
  #12   Add Infraction for tintuc  
Old 13-08-2009, 21:00
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
CNT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộKết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
 • Tên người thực hiện giao dịch: Châu Thị Ngọc Tuyết (vợ Hoàng Ngọc Minh).
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: không.
 • Tên của người liên quan : Hoàng Ngọc Minh.
 • Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết : TV HĐQT.
 • Mă chứng khóan giao dịch: CNT.
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 54.670 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.000 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 5.000 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu đă bán: 5.000 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch : 0 cổ phiếu.
 • Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân.
 • Thời gian kết thúc thực hiện giao dịch: 23/07/2009.
Reply With Quote
  #13   Add Infraction for tintuc  
Old 14-08-2009, 20:22
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
CNT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
 • Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Ngọc Minh.
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: TV. HĐQT.
 • Mă chứng khoán thực hiện giao dịch: CNT.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 54.670 CP.
 • Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 20.000 CP.
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 34.670 CP.
 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
 • Mục đích thực hiện giao dịch : giải quyết nhu cầu tài chính gia đ́nh.
 • Thời gian thực hiện giao dịch : từ ngày 17/08/2009 đến ngày 17/11/2009.
 • Reply With Quote
    #14   Add Infraction for tintuc  
  Old 07-09-2009, 20:03
  tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Người nhà
   
  Tham gia ngày: Oct 2008
  Bài gửi: 2,264
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
  tintuc is on a distinguished road
  CNT: Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ
  Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) như sau:

  *
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
  * Mă chứng khoán: CNT
  * Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 55.700 CP.
  * Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 55.700 CP.
  * Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 CP.
  * Mục đích giao dịch:Cân đối nguồn vốn.
  * Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
  * Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/09/2009 đến ngày 17/10/2009.
  Reply With Quote
    #15   Add Infraction for tintuc  
  Old 15-10-2009, 21:03
  tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Người nhà
   
  Tham gia ngày: Oct 2008
  Bài gửi: 2,264
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
  tintuc is on a distinguished road
  CNT: Vi phạm CBTT cổ đông nội bộ


  Vi phạm CBTT của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:
  Ông Hoàng Ngọc Minh– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư đă bán 7.300 cổ phiếu CNT vào ngày 07/09/2009 nhưng không công bố thông tin.
  Reply With Quote
    #16   Add Infraction for tintuc  
  Old 16-10-2009, 20:39
  tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Người nhà
   
  Tham gia ngày: Oct 2008
  Bài gửi: 2,264
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
  tintuc is on a distinguished road
  CNT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


  Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Mă chứng khoán: CNT
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế Toán Trưởng
  • Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 20.500 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng kư mua: 10.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 30.500 cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010
  Reply With Quote
    #17   Add Infraction for tintuc  
  Old 26-10-2009, 21:39
  tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Người nhà
   
  Tham gia ngày: Oct 2008
  Bài gửi: 2,264
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
  tintuc is on a distinguished road
  CNT: Gia hạn thời gian nộp BCTC hợp nhất Q3-2009


  CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư gia hạn thời gian nộp BCTC hợp nhất Q3-2009 với những lư do sau:

  File đính kèm:
  20091026-CNT-gia han nop BCTC quy 3-2009.pdf

  Reply With Quote
    #18   Add Infraction for hakimsen_hn  
  Old 22-04-2010, 11:07
  hakimsen_hn hakimsen_hn vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
  Thành viên mới
   
  Tham gia ngày: Mar 2010
  Bài gửi: 62
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
  hakimsen_hn is on a distinguished road
  CNT: Phó TGĐ đăng kư bán 33.310 cổ phiếu từ 27/4

  Giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
  * Tên người đăng kư giao dịch: Trần Công Quốc Bảo
  * Mă chứng khoán: CNT
  * Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: P. TGĐ
  * Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 38.310 cp
  * Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 33.310 cp
  * Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.000 cp
  * Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  * Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/04/2010 đến ngày 25/06/2010
  Reply With Quote
  Reply

  Bookmarks

  Tags
  cnt, ctcp xây dựng và kinh doanh vật tư


  Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
   
  Công cụ trên Đề tài

  Posting Rules
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is On  Bây giờ là 13:16. Múi giờ GMT +8 .

  Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

  VFX co.,ltd