welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT > [ C ]

[ C ] Tất cả các mă cổ phiếu bắt đầu = chữ C

Thông Báo

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #1  
Old 11-08-2008, 21:47
TĐTT TĐTT vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
thông tin cập nhật
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 839
Cảm ơn: 26
Được cảm ơn 58 lần trong 33 Bài viết
TĐTT is on a distinguished road
C92 - Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (Hastc)

Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 12,000,000,000
Giới thiệu:
Lịch sử h́nh thành:

- Ngày 02/06/1992, Tổng Công ty XD CTGT 4 (Tổng Công ty) ra Quyết định số 56/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Công trường I, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XD CTGT 4.

- Ngày 16/01/1995, Công trường I được đổi tên là Xí nghiệp Công tŕnh I hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty.

- Ngày 30/8/1997, Xí nghiệp Công tŕnh I được đổi tên là Công ty Công tŕnh Giao thông 492 theo Quyết định số 172/QĐ/TCCB-LĐ của Tổng Công ty XD CTGT 4.

- Ngày 28/09/1998, Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Ngày 05/02/2002, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công nhận Công ty Công tŕnh giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I.

- Ngày 29/04/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Công tŕnh giao thông 492 thành Công ty cổ phần Xây dựng Công tŕnh Giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty XD CTGT 4 có sự chi phối của Nhà nước, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

- Ngày 14/02/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xây dựng Công tŕnh Giao thông 492 và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công tŕnh giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi

- Đầu tư xây dựng công tŕnh giao thông theo h́nh thức BOT, BT

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải

- Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35KV

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng

- Kinh doanh bất động sản

- Kinh doanh dịch vụ thương mại.

Địa chỉ: 198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: +84-(0)38-85.38.04
Email:
Website:

View more latest threads same category:
Reply With Quote
  #2   Add Infraction for news  
Old 05-12-2008, 12:47
news news vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 514
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 5 lần trong 5 Bài viết
news is on a distinguished road
C92: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộCăn cứ thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 2/12/2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

2. Mă chứng khoán giao dịch: C92

3. Số lượng cổ phiếu hiện nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.010 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu đă giao dịch (mua): 1.200 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 6.210 cổ phiếu

6. Lư do chưa không mua đủ số cổ phiếu đă đăng kư: Nguồn tài chính dự kiến để mua cổ phiếu đă dùng vào nhu cầu tài chính cá nhân đột xuất.

8.Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 31/10/2008 đến ngày 30/11/2008
Reply With Quote
  #3  
Old 25-02-2009, 02:02
TĐTT TĐTT vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
thông tin cập nhật
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 839
Cảm ơn: 26
Được cảm ơn 58 lần trong 33 Bài viết
TĐTT is on a distinguished road
C92: 4/3/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông năm 2009, trả cổ tức đợt 1

C92: 4/3/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông năm 2009, trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm


Căn cứ thông báo số 174/TB-TTLK ngày 20/02/2009 của Trung tâm Lưu kư chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng kư cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492:
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng kư cuối cùng: 04/03/2009
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 02/03/2009
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 03/03/2009
(Lưu ư: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 02/03/2009 và 03/03/2009).
- Lư do và mục đích:
+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
+ Trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt
+ Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Nội dung cụ thể:
1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
· Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
· Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2009
· Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
2. Trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt
· Tỷ lệ thực hiện: 8% ( 1cổ phần được nhận 800 đồng)
· Thời gian thực hiện: 25/05/2009.
3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
· Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền
· Tỷ lệ thực hiện: 1 quyền – 0,85 cổ phần
· Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
· Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 13/03/2009 đến 03/04/2009
· Thời gian đăng kư và nộp tiền mua cổ phần: từ 13/03/2009 đến 07/04/2009
- Trung tâm Lưu kư Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu kư cổ phiếu C92 ngày 03/03, 04/03 và 05/03/2009.
Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các công ty chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.
Reply With Quote
  #4   Add Infraction for hay lắm  
Old 03-03-2009, 23:07
hay lắm hay lắm vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên VIP ^^
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gửi: 551
Cảm ơn: 33
Được cảm ơn 50 lần trong 32 Bài viết
hay lắm is on a distinguished road
Báo cáo tài chính quư 4/2008 - C92


Báo cáo tài chính quư 4/2008 - C92 <- click here to download

Chỉ tiêu
Quư này Q
Quư tr­ớc
Luỹ kế L1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
41,814,512,365
7,094,118,179
63,463,741,567

2. Các khoản giảm trừ doanh thu


-

3. Doanh thu thuần: ( 10 = 1 - 3)
41,814,512,365
7,094,118,179
63,463,741,567

4. Giá vốn hàng bán:
38,579,814,971
5,191,116,397
54,545,893,873

5. Lợi nhuận gộp về bàn hàng và cung cấp


-

dịch vụ d ( 20 = 10-11 )
3,234,697,394
1,903,001,782
8,917,847,694

6. Doanh thu hoạt động tài chính
16,587,480
8,121,932
52,552,605

7. Chi phí HĐ tài chính
1,429,348,501
1,001,592,671
4,253,135,875

Trong đó: Chi phí lăi vay
1,383,893,501
910,683,580
4,106,771,784

8. Chi phí bán hàng


-

9.Chi phí quản lư doanh nghiệp
935,636,124
702,352,341
3,242,217,720

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1


-

(30=20+(21-22)-(24+25)
886,300,249
207,178,702
1,475,046,704

11. Thu nhập khác 1
117,550,366
13,400,700
210,026,111

12.Chi phí khác 1
353,122,074
5,000,000
476,141,777

13. Lợi nhuận khác 1 (40=31-32)
( 235,571,708)
8,400,700
( 266,115,666)

14. Tổng lợi nhuận kế toán tr1­ớc thuế ( 50=30+40)
650,728,541
215,579,402
1,208,931,038

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1
91,101,996
30,181,116
169,250,346

16. Chi phí thuế TNDN hoăn lại 1


-

17. Lợi nhuận sau TNDN 1 ( 60= 50-51-52 )
559,626,545
185,398,286
1,039,680,692

18 . Lăi cơ bản trên cổ phiếu 1 (*)


866
-


__________________
Kư lắm thế

Last edited by hay lắm; 03-03-2009 at 23:10.
Reply With Quote
  #5   Add Infraction for tintuc  
Old 09-06-2009, 20:09
tintuc tintuc vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,264
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 8 lần trong 8 Bài viết
tintuc is on a distinguished road
Công bố thông tin Công ty cổ phần Xây dựng Công tŕnh Giao thông 492
C92: Bổ nhiệm nhân sựNgày 04/06/2009, TTGDCKHN nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Xây dựng Công tŕnh Giao thông 492 thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lư với những nội dung sau:
Theo Nghị quyết số 75/2009/NQ/HĐQT-C92 ngày 03/06/2009, ông Trần Bảo Thành giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành công ty kể từ ngày 03/06/2009

Reply With Quote
  #6   Add Infraction for forex vietnam  
Old 16-03-2010, 10:57
forex vietnam forex vietnam vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 247
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 6 lần trong 6 Bài viết
forex vietnam is on a distinguished road
C92 trả cổ tức 2009, phát hành thêm cp và tổ chức ĐHĐCĐ 2010

Theo tin từ Trung tâm Lưu kư Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 23/03 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2009 bằng tiền, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cuối cùng là quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92) Theo đó, ngày 25/03 là ngày đăng kư cuối cùng để công ty chốt danh sách cổ đông hưởng các quyền trên.
Về việc chia cổ tức, công ty tiến hành chia cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10% cho cổ đông từ ngày 28/05 tại trụ sở công ty hoặc các thành viên lưu kư. Ngoài ra, công ty c̣n dùng danh sách cổ đông chốt ngày 25/03 để chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 1:0.84 và giá bán 12,000 đồng/cp.
Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong quá tŕnh chào bán được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cổ đông có quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng 1 lần các quyền này trong thời gian từ 05/04 đến 05/05, và đăng kư nộp tiền mua cổ phiếu từ 05/04 đến 07/05.
Cuối cùng, C92 dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 24/04 tới tuy nhiên chưa xác định được địa điểm cụ thể.
VSD tạm ngừng nhận lưu kư cổ phiếu C92 vào các ngày 24/03, 25/03 và 26/03/2010.
Reply With Quote
  #7  
Old 05-07-2012, 10:41
hoang hoang vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 473
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
hoang is on a distinguished road
Ông Phạm Đ́nh Huệ - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng kư mua 2.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đ́nh Huệ

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Mă chứng khoán: C92

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,42%)

- Số lượng cổ phiếu đăng kư mua: 2.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/07/2012

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/07/2012.
Reply With Quote
  #8  
Old 24-07-2012, 10:51
hoang hoang vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 473
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 Bài viết
hoang is on a distinguished road
Báo cáo tài chính quư II/2012
* File đính kèm: C92_2012.07.23_BCTC QII 2012.rar
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
c92, công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư 492


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnBây giờ là 01:36. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd