View Single Post
 
Old 27-03-2009, 01:18
vfx's Avatar
vfx vfx vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 790
Cảm ơn: 406
Được cảm ơn 59 lần trong 49 Bài viết
vfx is on a distinguished road
Đóng vị trí

Sau khi lệnh thực hiện xong, th́ kết quả sẽ là mở (đóng) một vị trí nào đó. Vị trí đó có thể mở ngược giao dịch, ví dụ vị trí mở đang có địa vị là mua th́ xong khi thực hiện lệnh sẽ mở thêm vị trí đấy với địa vị bán. Tổng của hai vị trí đó có thể cộng lại với nhau trong trường hợp không khóa ( unlock), và trường hợp này c̣n được gọi là cân bằng giao dịch

Cửa sổ đóng vị trí “Close position” có thể mở qua menu chính.

Trong cửa sổ đó người dùng có thể thấy ḍng chữ “CLOSE” va bên cạch là giá đóng ( nếu vị trí được mở với phương hướng BUY th́ khi đóng sẽ với giá ASK, c̣n SELL th́ BID), giống thông tin về dụng cụ kinh tế, số ID từ server, tổng số tiền bằng ngoại tệ thứ nhất, tổng số tiền bằng ngoại tệ thứ hai.

Và đánh dấu vào “By any price” th́ lệnh này sẽ đóng vị trí với bất ḱ giá nào có thể, hoặc đánh dấu vào “Deviation” để ghi điểm giá chênh lệch có thể bán hoặc đánh dấu “Any” bất cứ giá nào.

Để đóng người dùng chỉ cần ấn nút “CLOSE”, rồi sau đó đợi câu trả lời từ server.

Có thể đóng đối thoại bằng nút “Cancel”.
Reply With Quote