Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá  | Ngoại Hối

Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối (http://forum.vfx.vn/index.php)
-   MỞ TÀI KHOẢN FOREX (http://forum.vfx.vn/forumdisplay.php?f=123)
-   -   Hướng dẫn giao dịch bằng phần mềm IFC Trade Terminal (http://forum.vfx.vn/showthread.php?t=1515)

vfx 27-03-2009 01:01

Hướng dẫn giao dịch bằng phần mềm IFC Trade Terminal
 
TẢI (click here to download), cài đặt và chạy chương tŕnh.

CLICK vào các bài trong menu dưới để dễ theo dơi hơn

* Chế độ khóa (Lock)
* Lệnh thị trường
o Market order in the “Quick deal Window
o Giao dịch theo giá người môi giới (broker price)
* Lệnh hoăn giao dịch
o Lệnh chờ đợi
o Lệnh hủy bỏ
o Lệnh tự khởi động
* Đặt lệnh hoăn đợi
o Đặt lệnh chờ đợi
o Đặt ra
o Đặt lệnh tự khởi động
* Xóa lệnh
* Thay đổi thông số của lệnh
* Đặt và thay đổi lệnh Take-profit và Stop-loss
* Đóng vị trí
* Mở khóa vị trí (unlock)

vfx 27-03-2009 01:01

Chế độ khóa (Lock)
 
Kết quả sau khi thực hiện lệnh th́ sẽ mở vị trí giao dịch. Mỗi vị trí được mở ra được tính theo giá trị ngoại tệ thứ nhất, nghĩa là sự định giá ban đầu sẽ được tính là ngoại tệ thứ nhất theo cặp đôi ngoại tệ, số lượng có thể thay đổi và được kí hiệu là Volume1. Nếu bạn đă mở vị trí với số lượng V1 và sau đó lại mở tiếp vị trí mới cùng loại ngoại tệ đó th́ kết quả sẽ phụ thuộc vào lệnh Lock. Và chế độ này chỉ làm việc trong khi thực hiện lệnh; những vị trí đă mở trước đó sẽ không có khả năng này.

Nếu bạn không chọn chế độ Lock th́ khi mở vị trí theo lệnh thứ hai th́ tổng của vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai sẽ được cộng với nhau, và sẽ tạo ra một tổng. Khi đó sẽ tính theo giá trị tuyệt đối giữa hai tổng đó, và sau đó xu hướng sẽ tùy thuộc về số tổng cuối. Cách thức này thường được gọi là mức thăng bằng giao dịch.

Nếu Lock đă được chọn, th́ hai số đó sẽ không bao giờ được cộng với nhau.

vfx 27-03-2009 01:04

Lệnh thị trường
 
Lệnh thị trường là mệnh lệnh của người sử dụng mua hoặc bán dụng cụ kinh tế (cặp ngoại tệ) theo giá hiện tại. Sau khi thực hiện lệnh vị trí sẽ được mở. Quá tŕnh thực hiện lệnh c̣n được gọi là giao dịch.

Để giao dịch theo một cặp ngoại tệ hăy mở cửa sổ “Make deal”. Cửa sổ này có thể mở bằng cách này:

* Qua cửa sổ «Market watch» (“Định giá hiện tại”) ấn chuột trái hai lần vào ḍng cặp ngoại tệ bạn cần;
* Qua menu “Chart” (“Cửa sổ biểu đồ”) ấn chuột phải vào ngoại tệ bạn cần giao dịch và ấn “Make deal”;
* Qua những menu «Market watch», «Sum open positions», «Open positions», «Account history», “Orders”, «Orders history» bạn có thể lựa chọn;
* Qua “Trade” ở trong menu chính rồi chọn “Make deal” (trong trường hợp này bạn phải chọn cặp ngoại tệ trong cửa sổ đó).

Trong “Make deal” người sử dụng có thể thấy tên của cặp ngoại tệ (có chọn trong danh sách) và hai giá Ask và Bid để mua và bán, giá sẽ thể hiện trên hai nút “BUY” và “SELL”. Chênh lệch giữa giá Bid và Ask được gọi là Spread và ấn định cho mỗi dụng cụ kinh tế (điểm là độ chuẩn của định giá, ví dụ cho EURUSD 1 điểm = 0.0001).
Để mà hoàn thành giao dịch người sử dụng phải đưa ra số yêu cầu:

* Số lượng được tính bằng ngoại tệ thứ nhất
* Chế độ “Lock” (sẽ xuất hiện nút “Lock”);
* Lệnh Take-profit ở trong ḍng “Take profit” và giá ấn định ở ḍng riêng;
* Lệnh Stop-loss ở trong ḍng “Stop loss” và giá ấn định ở ḍng riêng;
* Chế độ hoàn thành giao dịch (đánh dấu vào “By any price”) với chênh lệch điểm ở trong ḍng “Deviation” hoặc với bất cứ giá nào (với kí hiệu “Any”).

Sau đó phải ấn nút “SELL” hoặc “BUY”. Cửa sổ sẽ được khóa đến khi nhận được câu trả lời từ server. Giá bán sẽ được thực hiện theo giá Bid c̣n mua là Ask.

Kết quả giao dịch sẽ xuất hiện ở một cửa sổ riêng với chữ “Success” (đóng cửa sổ bằng nút “OK”) với những giải thích như sau:

* tên dụng cụ kinh tế;
* số giao dịch (số nhận dạng của server);
* số lượng được tính theo ngoại tệ giao dịch;
* số lượng ở trong ngoại tệ thứ hai.

Khi chọn chế độ Lock th́ lệnh Take-profit và Stop-loss sẽ không bắt buộc phải điền mức chênh lệch ngoại tệ.

Lệnh với tên Take-profit và Stop-loss rất gắn bó với lệnh của thị trường, và chỉ thực hiện trong khi vị trí c̣n mở. Những lệnh đó sau này có thể xóa đi theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu giá của dụng cụ kinh tế sẽ lên đến mức mà người sử dụng mặc đinh th́ vị trí sẽ tự động đóng.
Lệnh Take-profit sẽ được điền vào giá cao hơn giá mua và thấp hơn giá bán.
Lệnh Stop-loss sẽ được điền vào giá thấp hơn giá mua và cao hơn giá bán.
Những lệnh này không thể đặt gần bằng với giá thị trường (Bid hoặc Ask)- khoảng cách gần nhất được tính bằng điểm mỗi dụng cụ kinh tế (thường bằng giá trị spread).

Chế độ hoàn thành giao dịch với độ chênh lệch với lời mời thường được dụng khi thị trường thay đổi giá quá nhanh, mạng kém th́ người sử dụng rất hay nhận thông tin giá đă thay đổi, th́ người sử dụng có thể đặt ra mức giá chênh lệnh giữa lời mời và giá có thể mua.

vfx 27-03-2009 01:12

Market order in the “Quick deal Window
 
A simplified dialog window marked as “Name of currency pair - Deal” is available to perform a fast transaction over a currency pair. This window can be opened through the context menu in several ways:

* through the information windows “Navigator” and “Market watch” (right click on the line containing the instruments name)
* through “Chart” of appropriate currency pair .
* through the information windows “Market watch”, “Sum open position“, ”Open positions”, “Account history”, “Orders”, “Orders history”

In this window the user is presented with a definite currency pair and two suggested prices

This is distinct from “Make deal, ” as there are no fields for setting linked orders or for allowable price variation.

To perform a transaction the user must enter the sum of transaction’s currency, and then click the “SELL” or “BUY” button. The transaction window will be blocked until the trade server's response is received. The result of operation performing is shown in a special information window.

vfx 27-03-2009 01:12

Giao dịch theo giá người môi giới (broker price)
 
Trong trường hợp giá thay đổi quá nhanh th́ người sử dụng có thể nhận câu trả lời của Broker là giá đă thay đổi, bạn không thể thực hiện giao dịch với giá cũ. Trong trường hợp đó sẽ hiện ra một cửa sổ gọi là “Broker price”. Ở trong cửa sổ đó bạn sẽ thấy những ḍng không thay đổi; cặp ngoại tệ, số lượng được tính theo ngoại tệ thứ nhất và chế độ Lock.

Lời mời của Broker sẽ giới hạn trong một khoảng thời gian. Trong cửa sổ đó bạn sẽ thấy thời gian c̣n lại để quyết định. Nếu thời gian đă hết th́ bạn sẽ thấy ḍng chữ “Price has expired”.

Trong cửa sổ đó sẽ có hai lựa chọn “Broker price Sell” hoặc “Broker price Buy”, bạn có thể tùy ư quyết định mua hoặc bán.

Nếu hết thời gian th́ sẽ xuất hiện nút “Cancel” để thoát khỏi cửa sổ đó (nút “Broker price Sell/Buy“ sẽ bị khóa).

vfx 27-03-2009 01:14

Lệnh hoăn giao dịch
 
Lệnh hoăn giao dịch là mệnh lệnh của người sử dụng khi có một điều kiện nào đó hoàn thành. Trong Terminal có thể đặt ra những kiểu hoăn giao dịch, là giao dịch chờ đợi với kí hiệu là OCO và tự khởi động. Mỗi một loại giao dịch có thể coi như là một cụm lệnh có liên quan tới nhau.

Lệnh hoăn giao dịch có thể chia ra làm hai nhóm giới hạn và dừng.

Lệnh giới hạn được đặt theo giá tốt nhất của thị trường (thấp hơn xu hướng mua và cao hơn xu hướng bán). Được phân biệt bằng “buy-limit” và “sell-limit”.

Lệnh dừng được đặt theo giá thấp hơn giá của thị trường (cao hơn xu hướng mua và thấp hơn xu hướng bán). Được phân biệt bằng “buy-stop” và “sell-stop”.

Lệnh có đặc tính như thời hạn – một quăng thời gian, sau một quăng thời gian th́ lệnh đó sẽ tự động xóa. Có hai loại thời hạn:

GTC –không giới hạn thời gian.

Daily (từng ngày) – lệnh sẽ tự xóa sau mỗi ngày.

Lệnh có thể nằm trong những trạng thái như sau:

* không hoạt động;
* hoạt động;
* đă hoàn thành.

vfx 27-03-2009 01:14

Lệnh chờ đợi
 
Thương mại > Lệnh hoăn giao dịch> Lệnh chờ đợi

Kiểu lệnh chờ đợi (“Pending”) có thể đặt lệnh giới hạn và lệnh dừng (lệnh gốc) và kiểu lệnh bổ xung “Position”, những lệnh không bắt buộc Take-profit hoặc Stop-loss, hoạt động sau khi lệnh gốc hoạt động.

Để đặt lệnh gốc th́ ta cần phải ghi giá khởi động, số tiền bằng ngoại tệ giao dịch, phương hướng giao dịch, chế độ Lock và thời hạn.

Để đặt những lệnh bổ xung ta cần phải đánh dấu ô ở trong ḍng nhất định và điền vào đó giá khởi động. Lưu ư là phải đặt giá đúng theo lệnh chính.

vfx 27-03-2009 01:14

Lệnh hủy bỏ
 
Lệnh có kí hiệu OCO (One Cancel Other – một lệnh hủy bỏ lệnh khác) cho phép đặt hai lệnh chờ đợi, một lệnh hoạt động th́ sẽ cho phép xóa bỏ lệnh thứ hai (server sẽ tự xóa).

Để cài đặt lệnh phải viết thời hạn sau đó viết vào lệnh đó giá khởi động, tổng số tiền bằng ngoại tệ, xu hướng giao dịch, chế độ Lock.

vfx 27-03-2009 01:15

Lệnh tự khởi động
 
Tự khởi động (“Activation”) có thể cho phép đặt một hoặc hai lệnh không hoạt động, có thể khởi động khi giá được đạt được đến điểm nhất định. Nếu đặt hai lệnh th́ có thể đặt kiểu lệnh hoăn (OCO).

Để đặt lệnh tự khởi động đầu tiên phải đặt giá khởi động sau đó viết giá khởi động, số lượng, chế độ LOCK và xu hướng giao dịch cho lệnh thứ nhất. Nếu muốn đặt cho lệnh thứ hai th́ có thể đặt cả dấu hiệu OCO.

vfx 27-03-2009 01:15

Đặt lệnh hoăn đợi
 
Để đặt lệnh th́ chúng ta dùng qua cửa sổ “Orders”. Cửa sổ đó có thể mở bằng những cách:

* Qua menu (trong ḍng dụng cụ kinh tế) lệnh “Set order” ở trong cửa sổ “Navigator”, «Market watch», «Sum open positions», «Open positions», «Account history», “Orders”, «Orders history»;
* Qua menu “Set order” trong “Chart”;
* Qua “Trade” ở trong menu chính nút “Set order” (trong đó cần phải chọn cặp ngoại tệ).

Sau khi mở cửa sổ “Orders” người sử dụng có thể chọn ô “Pending”; “OCO”; “Activation”.


Bây giờ là 17:49. Múi giờ GMT +8 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.