Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá  | Ngoại Hối

Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối (http://forum.vfx.vn/index.php)
-   [ S ] (http://forum.vfx.vn/forumdisplay.php?f=106)
-   -   SGD - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM (Hastc) (http://forum.vfx.vn/showthread.php?t=869)

TĐTT 21-08-2008 21:04

SGD - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM (Hastc)
 
Nhóm ngành: Thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 15,000,000,000
Giới thiệu: Lịch sử h́nh thành:
- Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh là công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà xuất bản Giáo dục
- Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh số 4103002336 ngày 20 tháng 05 năm 2004 của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty được cổ phần hóa trên cơ sở Pḥng phát hành sách tham khảo thuộc Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh:
- In và mua bán các loại sách xuất bản của NXB Giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản Giáo dục
- Mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các nhà xuất bản khác
- Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn pḥng, văn pḥng phẩm
- Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của Công ty.


Địa chỉ: 240 Trần B́nh Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (+84) 8 8323557
Email:
Website:

nguyenthacthe 02-02-2009 18:01

Báo cáo tài chính quư 4/2008 - SGD
 
Báo cáo tài chính quư 4/2008 - SGD <-- click here to download

hay lắm 06-03-2009 01:18

SGD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
http://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gif

Báo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (MCK: SGD) như sau:
- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Lan Phương
- Mă chứng khoán giao dịch: SGD
- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Công ty
- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 0 CP
- Số lượng cổ phần đăng kư giao dịch (mua): 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số cổ phiếu nắm giữ
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/03/2009 đến ngày 04/04/2009.

TĐTT 11-03-2009 02:07

SGD: Ngày đăng kư cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2 năm 2008
http://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gif


Căn cứ thông báo số 267/TB-TTLK ngày 06/03/2009 của Trung tâm Lưu kư Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng kư cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Sách Giáo dục tại Tp. HCM (MCK: SGD) như sau:
- Ngày đăng kư cuối cùng: 20/3/2009
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 18/3/2009
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 19/3/2009
(Lưu ư: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 18/3/2009, 19/3/2009)
- Lư do và mục đích:
+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
+ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2008
- Nội dung cụ thể:
(1) Đại hội cổ đông thường niên năm 2009:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: 15/04/2009
- Địa điểm: hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp. HCM, 231 Nguyễn Văn Cừ - P4-Q5 – Tp.HCM
(2) Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2008
- Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phần được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 20/4/2009
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu kư: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu kư nơi mở tài khoản lưu kư
+ Đối với chứng khoán chưa lưu kư: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách Giáo dục tại Tp.HCM (240 Trần B́nh Trọng-P4-Q5-TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) từ 20/4/2009 và xuất tŕnh chứng minh nhân dân.
TTLK tạm ngừng nhận lưu kư cổ phiếu SGD: ngày 19/03, 20/03 và 23/03/2009.

tintuc 03-04-2009 20:01

Công bố thông tin Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
SGD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gifCăn cứ vào kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn của CTCP Sách Giáo dục tại Tp. HCM (MCK: SGD, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội xin thông báo kết quả như sau:
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đ́nh, Hà Nội
- Điện thoại: 04-37335588 Fax: 04-3.7336284
- Mă Chứng khoán giao dịch: SGD
- Số lượng cổ phiếu đă bán: 31.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74.600 CP (chiếm 4,97 % tổng số CP đang lưu hành)
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/3/2009


tintuc 09-04-2009 15:30

SGD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
http://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gifhttp://www1.tas.com.vn:8080/icons/ecblank.gif


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ CTCP Sách giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh (MCK: SGD) như sau:
- Tên người thực hiện giao dịch: ông Hoàng Văn Đại – Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 10.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đă thực hiện mua: 4.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/3/2009 đến ngày 31/3/2009

- Tên người thực hiện giao dịch: ông Nguyễn Tuấn Kiêt – Phó Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đă thực hiện mua: 6.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.200 CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong tháng 3 năm 2009

- Tên người thực hiện giao dịch: bà Nguyễn Thị Chung – Phó Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 6.750 CP
- Số lượng cổ phiếu đă thực hiện mua: 4.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.550 CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 03/3/2009 đến 31/3/2009

- Tên người thực hiện giao dịch: ông Phạm Cảnh Toàn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.850 CP
- Số lượng cổ phiếu đă thực hiện mua: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.850 CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 04/3/2009 đến 02/4/2009

tintuc 13-04-2009 21:13

Công bố thông tin Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
SGD: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gifNgày 10/04/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được thông báo của CTCP Sách Giáo dục (MCK: SGD) tại TP. Hồ Chí Minh về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Thông báo trên.
SGD - Thông báo phát hành


tintuc 25-04-2009 21:06

Công bố thông tin Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
SGD: Nghị quyết Hội đồng quản trị
http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gifNghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh (Mă CK: SGD):
SGD - Nghị quyết HĐQT

tintuc 29-04-2009 20:17

Công bố thông tin Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
SGD: Thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty
http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gifNgày 28/04/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được công văn của CTCP Sách giáo dục tại Tp.HCM về việc thay đổi nhân sự của công ty. Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng thông báo như sau:
- Ông Hoàng Văn Đại, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Bà Nguyễn Thị Chung, giữ chức vụ Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Ông Phạm Cảnh Toàn, miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và được bầu chức vụ ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, miễn nhiệm ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Ông Bùi Tất Tươm và Bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013.
- Ông Phan Xuân Phương, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Ông Nguyễn Ái B́nh, miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Bà Đỗ Thị Phương Thảo, giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2009.
- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang,, giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/4/2009.


tintuc 12-05-2009 21:23

Công bố thông tin Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM
SGD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gif http://forum.vfx.vn/icons/ecblank.gifBáo cáo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (Mă CK: SGD) như sau:
- Tên người thực hiện giao dịch: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Mă chứng khoán giao dịch: SGD
- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 463.200 CP (chiếm 31% Vốn điều lệ)
- Số lượng cổ phần đăng kư giao dịch (bán): 73.200 CP
- Số lượng cổ phiếu SGD dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 390.000 CP (26% Vốn điều lệ)
- Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch báo giá
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/05/2009 đến ngày 11/06/2009Bây giờ là 09:51. Múi giờ GMT +8 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.