welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối > Lịch Sự Kiện > Default Calendar

Thông Báo

HLG:bán 124.000 cp - 2 Thành viên HĐQT
Lịch Sự Kiện: Default Calendar
hakimsen_hn  
05-05-2010 to 05-07-2010 08:00 to 08:30
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Tập đoàn Hoàng Long:
1. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Ngô Kinh Luân

* Mă chứng khoán giao dịch: HLG
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.000 cổ phiếu
* Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
* Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 100.000 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 cổ phiếu
* Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
* Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
* Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/5/2010 đến 5/7/2010
2. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Châu Minh Đạt
* Mă chứng khoán giao dịch: HLG
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 cổ phiếu
* Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
* Số lượng cổ phiếu đăng kư bán: 24.000 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36.000 cổ phiếu
* Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
* Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
* Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/5/2010 đến 5/7/2010
 
Chuyển đến tháng
Calendar Jump

Bây giờ là 09:32. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Yến sào , tổ yến , tour du lich hai tien , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd